Home
Cancer Registration Training February 5-9, 2018 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 February 2018 08:32

Cancer Registration Training February 5-9, 2018 at Cancer Unit

คณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลมิตรภาพ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เข้าฝึก การเก็บรวบรวมข้อมูลมะเร็ง การให้รหัส และโปรแกรม CanReg 5

ที่หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

Last Updated on Friday, 23 February 2018 15:34
 
การประชุมวิชาการสัญจร Interhospital Breast Conference PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 03 October 2017 13:43

 
IACR Annual Scientific Conference PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 September 2017 13:26

ประชุมวิชาการของสมาคมทะเบียนมะเร็งครั้งที่ 39 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ link ด้านข้าง IACR

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 13:35
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 2 of 9