Home
นักศึกษา ป.โทและ ป.เอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาดูงาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 25 December 2015 12:58

student_public

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 นักศึกษา ป.โทและ ป.เอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

และเยี่ยมชมการทำงานที่หน่วยมะเร็ง งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Last Updated on Friday, 25 December 2015 13:08
 
สสจ จังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ศึกษาดูงานหน่วยมะเร็ง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 25 December 2015 12:43

guest_kalasin

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล

เข้าศึกษาดูงานเรื่องการทำทะเบียนมะเร็ง ที่หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Last Updated on Friday, 25 December 2015 13:09
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกายวิภาคอวัยวะสืบพันธ์สตรี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 24 October 2014 09:06

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกายวิภาคอวัยวะสืบพันธ์สตรี

         วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี

20140924_132156      20140924_3

20140924_143209

Last Updated on Friday, 24 October 2014 09:57
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 6 of 9